TECHNOSPACE.AT.UA » 2015 » Декабрь » 20 » САМОАНАЛІЗ ПРОЕКТУ
162
0
11
ТРИВАЛІСТЬ: 1 УРОК
РЕПОСТ:      
ТИП: КОМБІНОВАНИЙ
МЕТА
  НАВЧАЛЬНА:
– Узагальнення знань, набутих учнями на попередньому уроці;
– Аналіз відхилень габаритів прототипу;
– Аналіз допущених помилок;
– Естетично-ергономічний аналіз;
  ВИХОВНА:
     Виховувати дисциплінованість, культуру праці, самокритичність та самооцінку;
  РОЗВИВАЮЧА:
     Розвивати увагу, мислення, пам’ять, аналітику, самокритичність, предметну зацікавленість;
  ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА:
     Ознайомлення з професіями сфери аналітики інжинірингу;

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  - Вчити за конспектом
  - Доробити ЛПР

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
  Презентація  П8.19 «Самоаналіз проекту»
СТРУКТУРА УРОКУ
I  ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА  2 хв.
II  ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 3 хв.
III  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 2 хв.
IV  МОТИВАЦІЯ 3 хв.
V  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 10 хв.
VI  РЕФЛЕКСІЯ 5 хв.
VII  ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ 15 хв.
VIII  ПІДСУМОК УРОКУ 5 хв.
  ВСЬОГО: 45 хв.

ФОРМУВАННЯ ЗУН
  МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВЯЗКИ
природознавство, БЖД, економіка, історія,
  ЛАБОРОТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА
«Самоаналіз проекту»
  ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ
приклади виробів, обладнання та інструменти майстерні, конспект.
  НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ
обґрунтовує естетичну оцінку виробу;
здійснює аналіз допущених помилок;

 

ХІД УРОКУ
I
  ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА  2 хв.
  бесіда, розповідь
     Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку: наявності зошитів, книжок, щоденників, робочого одягу. Призначення чергових та перевірка відсутніх.
II   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 3 хв.
   розповідь, бесіда, опитування
     На минулому уроці ми ознайомились з темою: «Опоряджувальні роботи», де вивчили процес опорядження виробів з металу виготовлених в слюсарній майстерні, тож давайте пригадаємо:
– Як захистити виріб з металу від окислення повітрям та рідинами?
– Для чого потрібне ґрунтуванням виробу?
– Що називають поліруванням?
III   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 2 хв.
   розповідь
     В процесі створення нових технологічних речей, проектів, ми дуже часто стикаємось з проблемами виробництва та конструювання, які попередньо не могли передбачити, так як не мали досвіду у виготовлені саме цієї речі та й сама річ, предмет праці, проект, ніс у собі інноваційний характер – був чимось новим, не відомим раніше. Переходячи від конкретного до загального, помилки – є невід’ємною частиною життя людини і всього, що з ним пов’язано, вони зустрічаються скрізь і носять, як позитивний, так і негативний характер.
Америка і Плутон – були відкриті в результаті помилки уявлень про світ.
     Сучасний порох, прадідусем якого є кардит, або як ще кажуть – нітроцелюлоза – був відкритий помилково, так само, як і антибіотик пеніцилін.
      Інваріантні числа в математиці, для вирішення задач з не натуральним результатом операції теж помилково знайшли своє місце в техніці – описавши закон підйомної сили крила літака.
     Можливо хтось може ще назвати якісь речі, відкриття, події – відкриття яких пов’язане з помилкою?
IV   МОТИВАЦІЯ 3 хв.
     розповідь, бесіда
     Самоаналіз проекту покликаний вирішити проблеми, які виникли в процесі проектування і створення проекту, а також виявити переваги і можливі варіанти покращень і удосконалень проекту. Самоаналіз завжди несе в собі позитивний характер. Тож давайте запишемо тему сьогоднішнього уроку – «САМОАНАЛІЗ ПРОЕКТУ».
V   ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 10 хв.
     бесіда, розповідь, показ, пояснення, конспектування
     Якість - це сукупність властивостей і характеристик продукції, які надають їй здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби.
     Коли людина створює певний виріб, проект, прилад вона вирішує задачу певної власної потреби і чим ближча відповідність функцій виробу до даної потреби тим якісніший виріб. Наприклад: автомобілі слугують для того, щоб людина швидко і комфортно дісталась певного географічного місця; телефони існують для того, щоб людина змогла спілкуватись на величезній відстані з іншою людиною; фотоапарат слугує для того, щоб залишити на згадку певні візуальні моменти життя та історії, тощо, але всі ці вироби окремо наближаються до досконалого вирішення конкретної потреби, що обумовлює їх якісний показник. Фотоапарат, наприклад, хоч і дозволяє зафіксувати і зберегти певне зображення, проте створює лише плоску картину і не дозволяє побачити рух і звук, тому його функціональна якість нижча ніж якість відеокамери.
     Якість виробу можна охарактеризувати за наступними показниками:
     –    Функціональний – відповідність функцій виробу або проекту задачам і потребам людини.
     –    Естетичний – відповідність зовнішнього вигляду виробу його призначенню та сучасній моді.
     –    Ергономічний – поєднання форм, будови, матеріалів, способів роботи виробу, що сприяє його ефективному (зручному) використанні людиною.
Також важливими показниками якості виробу є:
     –    Надійність – це властивість виробу виконувати свої функції.
     –    Безвідмовність – це властивість виробу зберігати здатність до роботи на протязі певного терміну використання.
     –    Ремонтна здатність виробу – це здатність до відновлення експлуатаційних властивостей.
     –    Довговічність – це властивість виробу довго (з можливими перервами на ремонт) зберігати здатність до роботи
VI   РЕФЛЕКСІЯ 5 хв.
     фронтальне опитування
Запитання до класу:
1.    Що називають якістю?
2.    Які існують показники якості?
VII   ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ 15 хв.
     Практична письмова робота

     Вступний інструктаж: повідомлення теми, мети, завдань, практичної роботи, критеріїв оцінювання, правил безпеки під час роботи.
     Поточний інструктаж: перевірка дотримання правил техніки безпеки, правил роботи з інструментом, правил роботи з матеріалом. Інструктаж та пояснення правил та способів роботи учням, що цього потребують.
     Заключний інструктаж: Визначення кращих і гірших робіт, акцентування уваги на недоліки та порушення.


ПРАКТИЧНА РОБОТА №__
САМОНАЛІЗ ПРОЕКТУ


Мета: Оволодіти умінням практично визначати та оцінювати якісні характеристики виробу.
Завдання:
–    Оформити практичну роботу;
–    Визначити практичні завдання (потребу) майбутнього виробу;
–    Визначити якісні характеристики майбутнього виробу;
–    Оцінити якісні характеристики майбутнього виробу;
Обладнання та матеріали: Примірник практичної роботи, олівець, лінійка, ручка, транспортир.ІНСТРУКЦІЯ

1.    Перепиши до зошиту назву, мету, завдання та обладнання практичної роботи.
2.    Створи в зошиті табличку, як показано в «Хід роботи»;
3.    Запиши назву виробу та опиши завдання, які він має виконувати.
4.    В табличці 1 познач галочками (колонка «статус») якісні характеристики на які ти будеш спиратись при виготовлені виробу.
5.    У колонці «опис» вкажи, які мають бути конкретні якісні показники.
6.    Покажи результати вчителю.
7.    Напиши до зошиту висновок, описавши, чи досягли ми практичної роботи.ХІД РОБОТИ

Назва виробу: __________________________________________________________________
Практичні завдання (потреби) майбутнього виробу: __________________________________

Таблиця 1 «ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА»

№ п/п Показники Статус Опис
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

Висновок: _____________________________________________________________________________________

VIII   ПІДСУМОК УРОКУ  5 хв.
     запис на дошці, бесіда
     Пошук та визначення кращих та гірших робіт. Акцентування уваги на недоліки. Виставлення оцінок.
Д/З: повторити інструктаж, конспект.  Доробити практичні роботи.
Якість - це сукупність властивостей і характеристик продукції, які надають їй здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби.
Якісні показники:
–    Функціональний – відповідність функцій задачам і потребам.
–    Естетичний – відповідність зовнішнього вигляду виробу його призначенню та сучасній моді.
–    Ергономічний – поєднання форм, будови, матеріалів, способів роботи виробу, що сприяє його ефективному (зручному) використанні людиною.
–    Надійність – це властивість виробу виконувати свої функції.
–    Безвідмовність – це властивість виробу зберігати здатність до роботи на протязі певного терміну використання.
–    Ремонтна здатність виробу – це здатність до відновлення експлуатаційних властивостей.
Довговічність – це властивість виробу довго зберігати здатність до роботи

 Автор матеріалу: Сущик М.М.©


21.02.2018
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
1