TECHNOSPACE.AT.UA » 2016 » Август » 28 » РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 5 КЛАС - 2016
1618
0
12
ТРИВАЛІСТЬ: 26 УРОКІВ
РЕПОСТ:      
ТИП: РОБОЧА ЗАПИСНА КНИГА
-КОРОТКИЙ ОПИС;
-НОВИЗНА;
-ВІД АВТОРА;
-ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС;
-ЗМІСТ РОБОЧОГО ЗОШИТУ;
-ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК (4 УРОКИ);
-ДОЛУЧИТИСЬ ДО АПРОБАЦІЇ;
-ОТРИМАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ (26 УРОКІВ);
- ЗАВАНТАЖИТИ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ДО ЗОШИТУ;


КОРОТКИЙ ОПИС

      Робочий зошит з трудового навчання. 5 клас. / М. М. Сущик. – 1-ше вид., – Ч.: Вид. група «», 2016. – 144 с.: іл., табл. – Сущик М. М.
     Робочий зошити для учнів 5-го класу розроблено відповідно до нової програми трудового навчання зі змінами 2015-2016 н.р.. Робочий зошит являє собою практичний посібник в якому методом інфоблоків, інфографіки, мета-таблиць, репродуктивних, творчих і нестандартних завдань, опорних конспектів, лабораторно-практичних та самостійних робіт викладено і систематизовано інформацію Блок 1 «Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП».
     Використання зошиту зменшує механічне навантаження на учня, збільшує продуктивність передачі і якість закріплення знань та умінь, сприяє систематизації інформації, підвищенню зацікавленості, прояву та розвитку творчих здібностей, суспільній інтеграції.
     Зміст зошиту корегує і доповнює інформацію подану в підручниках:
   – «Трудове навчання (для хлопців). 5 клас» під ред. Сидоренко В.К. – Х.: Сиция, 2013.
   – «Трудове навчання (для хлопців). 5 клас» під ред. Терещук Б.М. – К.: Генеза, 2013.


 

НОВИЗНА 


 

ВІД АВТОРА

     «Байдужість до потреб освіти тих, хто диктує її зміст – не сумісна з реальними потребами та умовами виконання тих, хто щодня в ній працює та навчається і розуміє її, як ніхто інший!» – тільки з таких слів нині можливо розпочати монолог-звернення від вчителя-автора, до учнів, їх батьків та пересічних вчителів переметників Трудового Навчання в Україні.
     Освіта в школі, в першу чергу, є формою суспільної діяльності – діяльності для людей, для їх потреб, де кожна дитина, кожний учень – це ключовий об’єкт праці вчителя, від якості роботи якого з плином часу залежить – реальне майбутнє: людяність, добробут та рівень життя кожної людини, кожної родини та всієї країни. Звісно, освіта нині потребує кричущих змін, що в першу чергу пов’язані з відповідністю змісту та форм навчання до суспільного замовлення (потреб усього українського народу та галузей економіки) та відповідності вимогам часу і світовим тенденціям, що додатково потребує дій на випередження – превентивного підходу для надолуження втраченого.
У конкретному випадку предмету Трудове навчання – першим кроком, з якого починаються необхідні зміни є осягнення проблем та їх чинників, пошук чи винайдення шляхів їх вирішення, відпрацювання внесених змін та представлення результату публіці.


 

ДЕТАЛЬНО ПРО ЗОШИТ

     Апробаційний проект «РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. 5 КЛАС», авт.: М. М. Сущик©, Чернігів – 2016. – 144 с. – перша частина інноваційної ідеї «РОБОЧОЇ ЗАПИСНОЇ КНИГИ» © (версія 1.0), що є комбінацією навчального посібника та робочого зошиту для якісно нового навчання учнів середньої школи та організації роботи вчителя. В процесі виконання проекту було розглянуто низку проблем та потреб технічної освіти в ЗНЗ, дуже знайомих пересічному вчителю трудового навчання, вирішенням яких стало:
   – Переробка та доповнення змісту навчального матеріалу і вимог рівня загальноосвітньої підготовки учня навчальної програми з трудового навчання для ЗНЗ 5–9 класів (Київ, 2015) до реальних потреб суспільного замовлення та умов реалізації;
   – Створення єдиної інформаційної платформи базового блоку «Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП» (5 клас) для вчителя та учнів з метою формування засад інтерактивного навчання;
   – Створення і оригінальний виклад нового змісту робочого зошиту, до якого увійшли: 21 базові конспекти 26 уроків базового блоку «Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП» (5 клас); 19 лабораторно-практичних робіт; 4 самостійні роботи; 3 зразки проектної документації базових виробів; 12 інструкцій з техніки безпеки;
   – Проста, швидка, ефективна інформаційна підготовка вчителя до уроку по готовому план-конспекту з вбудованими елементами інтерактивної взаємодії та шаблонами лабораторно-практичних робіт, зразками проектної документації до базових виробів, техніки безпеки;
   – Застосування інтерактивного навчання, за рахунок долучення до уроків міні-завдань, творчих завдань, міні-творів, міні-тестів, аналітичних та динамічних вправ, та ін. – в частині яких умови формує перебіг уроку, вчитель чи учень;
   – Зменшення інформаційного статичного навантаження на учня (запис інструктажу, термінів, роз’яснень, правил, таблиць, пояснень, лабораторно-практичних робіт, правил техніки безпеки, тощо), на основі вбудованих базових конспектів, що економить час вивчення матеріалу і збільшує ліміт часу на виконання практики;
   – Забезпечення прискореного вивчення нових знань та умінь, за рахунок якісної переробки вхідної інформації та подання у вигляді інфоблоків (змістовно цілих інформаційних блоків, з яких складається тема уроку), інфографіки (лаконічної графічно-текстової наочності), мета-таблиць (лаконічне відображення структурованої інформації, відповідно меті уроку), схем, збірки шаблонів лабораторно-практичних робіт, зразків проектної документації базових виробів для 5-го класу, збірки інструкцій з техніки безпеки, тощо;
   – Врахування репродуктивного, творчого, аналітичного, тактичного та нестандартного рівня мислення учнів при вивченні тем та виготовленні виробів;
   – Врахування можливості добору оцінок по кожному розділу, за рахунок виконання самостійних робіт, в тому числі нестандартних, на уроках, чи під час самоопрацювання;
   – Зміна структури практичних робіт, в яких зміст технологічних операцій форматовано до рівня технологій, що мають визначену послідовності організації способів дій та забезпечує гарантований результат;
   – Залучення до процесу трудового навчання компонентів науково-дослідних та науково пошукових робіт;
   – Впровадження в предмет трудове навчання підтримки інформаційних технологій, сучасної індустріальної інженерії, технічного 3D-моделювання в системах активного проектування (САПр), тощо.
     Даний перелік є неповним, оскільки опрацювання кожної теми, кожного інфоблоку відбувалось індивідуально з урахуванням специфіки навчального матеріалу, що потребувало кожного разу нового підходу в обробці і викладанні інформації
     Проект в цифрах: понад 300 людино-годин роботи; створено 144 сторінки навчального матеріалу, з якого більше 95% є оригінальним (власноруч написаним); текст містить 25 332 слів, 2839 абзаців, 8999 рядків; використано 204 256 символів включно з пробілом; із 345 графічних зображень – власноруч створено 111 нових ілюстрацій в тому числі 92 на основі 3D САПр; розроблено кольорову обкладинку з якістю 150 dpi;


 

ЗМІСТ

 
УРОКИ
УРОК 5.1 ВСТУП ДО ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ. 4
УРОК 5.2 КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ: ШПОН, ФАНЕРА, ДВП 11
УРОК 5.3 ВЛАСТИВОСТІ ФАНЕРИ ТА ДВП 17
УРОК 5.4 ВИБІР ВИРОБУ ТА МАТЕРІАЛІВ 21
УРОК 5.5 РОЗМІЧАННЯ ДЕТАЛЕЙ НА ЗАГОТОВЦІ 24
УРОК 5.6 ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ РІЗАННЯМ 31
УРОК 5.7-8 ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ФАНЕРИ ТА ДВП НОЖІВКОЮ 33
УРОК 5.9-10 ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ФАНЕРИ ТА ДВП ЛОБЗИКОМ 36
УРОК 5.11-12 ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ФАНЕРИ ТА ДВП ОБПИЛЮВАННЯМ 39
УРОК 5.13 ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ФАНЕРИ ТА ДВП СВЕРДЛІННЯМ РУЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ 42
УРОК 5.14 ТЕХНОЛОГІЇ З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙІЗ ФАНЕРИ ТА ДВП 47
УРОК 5.15-16 ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ДО ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ З ФАНЕРИ ТА ДВП 51
УРОК 5.17 ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ З ФАНЕРИ ТА ДВП 56
УРОК 5.18 ПРОФЕСІЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 62
УРОК 5.19 ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ПОБУТОВИМИ ЕЛЕКТРО-ПРИЛАДАМИ 69
УРОК 5.20 ЕЛЕМЕНТИ ГРАМОТИ СПОЖИВАЧА 76
УРОК 5.21 КУЛЬТУРА СПОЖИВАННЯ ЇЖІ 79
УРОК 5.22 ЕТИКЕТ ЗА СТОЛОМ 82
УРОК 5.23 ПОБУТОВІ ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ 85
УРОК 5.24 ДЕТАЛЬ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, СПОСОБИ ОТРИМАННЯ 89
УРОК 5.25-26 ОСНОВИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 92
 

ЛАБОРАТОРНО–ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.1: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ЗА СТОЛЯРНИМ ВЕРСТАТОМ 100
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.2: ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ФАНЕРИ ТА ДВП ЗА ЗОВНІШНІМИ ОЗНАКАМИ 101
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.3: ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФАНЕРИ ТА ДВП 102
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.4:  ВИБІР ВИРОБУ ТА КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 104
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.5: РОЗМІЧАННЯ ДЕТАЛЕЙ НА ЗАГОТОВЦІ 106
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.6: ВИДИ ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ РІЗАННЯМ 107
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.7: ОБРОБКА ФАНЕРИ ТА ДВП НОЖІВКОЮ 108
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.8: ОБРОБКА ФАНЕРИ ТА ДВП ЛОБЗИКОМ 109
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.9: ОБРОБКА ФАНЕРИ ТА ДВП ОБПИЛЮВАННЯМ 110
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.10: ОБРОБКА ФАНЕРИ ТА ДВП СВЕРДЛІННЯМ 110
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.11: З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ З ДВП ТА ФАНЕРИ 112
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.12: ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ОЗДОБЛЕННЯ 113
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.13: ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБУ З ФАНЕРИ ТА ДВП 115
ЛАБОРАТОРНО–ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.14: ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ 117
ЛАБОРАТОРНО–ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.15: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 118
ЛАБОРАТОРНО–ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.16: ВИБІР ПОБУТОВИХ ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ 119
ЛАБОРАТОРНО–ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.17: ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ДЕТАЛЕЙ 120
ЛАБОРАТОРНО–ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.18: МІНІ-МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 121
ЛАБОРАТОРНО–ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.19: ДИЗАЙН ВИРОБУ: МЕТОДОМ БІОФОРМ 122
 

САМОСТІЙНІ РОБОТИ

САМОСТІЙНА РОБОТА №1 123
САМОСТІЙНА РОБОТА №2 124
САМОСТІЙНА РОБОТА №3 125
САМОСТІЙНА РОБОТА №4 126
 

БАЗОВІ ВИРОБИ

БУМЕРАНГ 127
ПАЛІТРА 131
ПІДСТАВКА ПІД ГАРЯЧЕ 135
 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 7
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ 8
ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 8
ІНСТРУКЦІЯ № 5.1 ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ В МАЙСТЕРНІ 138
ІНСТРУКЦІЯ № 5.2 ПІД ЧАС ЧЕРГУВАННЯ 138
ІНСТРУКЦІЯ № 5.3 ПІД ЧАС ЕКСКУРСІЇ 139
ІНСТРУКЦІЯ № 5.4 ПІД ЧАС РУЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ 139
ІНСТРУКЦІЯ № 5.5 ПІД ЧАС ПИЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ 140
ІНСТРУКЦІЯ № 5.6 ПІД ЧАС ОБПИЛЮВАННЯ ТА ШЛІФУВАННЯ ДЕРЕВИНИ 141
ІНСТРУКЦІЯ № 5.7 ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ 141
ІНСТРУКЦІЯ № 5.8 ПІД ЧАС СВЕРДЛІННЯ ДЕРЕВИНИ 142
ІНСТРУКЦІЯ № 5.9 ПІД ЧАС ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ 142

 

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК (4 УРОКИ)

     Зразок «РОБОЧОГО ЗОШИТУ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. 5 КЛАС» для ознайомлення містить: перші 4 уроки (в 4-х темах); перші 4 лабораторно-практичні роботи; примірники проектної документації 3-х базових виробів; 1 самостійна робота, до першого розділу; 12 інструкцій техніки безпеки.

ВІДКРИТИЙ PDF-ДОКУМЕНТ (4,5МБ)
Для завантаження натисніть на малюнок чи перейдіть за адресою: https://yadi.sk/i/Y0bxf4ODuYpoF

 

ДОЛУЧИТИСЬ ДО АПРОБАЦІЇ

     Запрошуємо всіх охочих, вчителів та батьків учнів, долучитись до апробації за власним бажанням! Для апробації ви отримаєте повну версію «РОБОЧОГО ЗОШИТУ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. 5 КЛАС», що містить: 26 уроків (в 19 темах); 19 лабораторно-практичні роботи; примірники проектної документації 3-х базових виробів; 4 самостійні роботи; 12 інструкцій техніки безпеки. Долучившись до апробації, додатково ви отримуєте сервісну підтримку, щодо роз’яснень та внесення зауважень, а також можливість безкоштовного отримання нових редакцій даного примірника, та інформації, щодо нових проектів.


 

ОТРИМАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ (26 УРОКІВ)

     Станом на вересень 2016 року повна версія «РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. 5 КЛАС» розповсюджується платно в одній з наступних форм:
     – PDF-документ (з індивідуальним паролем), що надсилається електронною поштою, після оплати. Вартість 55.00 грн (п’ятдесят п’ять гривень 00 копійок);
     – CD-диск з PDF-документом (з індивідуальним паролем), що надсилається службою доставки «Нова пошта» та оплачується при отриманні (видатки на доставку несе отримувача). Вартість 90.00 грн (дев’яносто гривень 00 копійок);
     Отримавши повну версію в будь-якій формі, автор надає згоду, щодо друкування і використання в навчальних цілях отримувачем до 25 копій примірників, без права подальшого комерційного розповсюдження, а також без права тиражування чи передачі електронної версії іншим особам, чи привласнення авторської роботи. 
     За детальною інформацією звертайтесь за адресою technospace@at.ua чи надішліть листа використовуючи форму обов'язково вказавши тему "Апробація 5 клас" та контактні дані (ПІБ, адресу, ЗОШ, електронну пошту, телефон, тощо)!
 

21.01.2018
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
1