TECHNOSPACE.AT.UA » 2016 » Август » 27 » КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ 5 КЛАСІВ (ББ/І)
15:44
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ 5 КЛАСІВ (ББ/І)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ДЛЯ 5 КЛАСІВ, 2 ГОДИНИ НА ТИЖДЕНЬ, БАЗОВИЙ БЛОК (ІННОВАЦІЙНИЙ ЗМІСТ)


Завантажити (натисни на малюнок)
PDF-файл
593 КБ
Для перегляду і друку в: Adobe PDF-Viever, STDU Viewer, деяких браузерах з плагіном.
.
<<ЗАВАНТАЖИТИ

БЛОК1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП

ТЕМИ УРОКІВ

1    ВСТУП. ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ.
2    КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕ-РІАЛИ: ШПОН, ФАНЕРА,  ДВП.
3    ВЛАСТИВОСТІ ФАНЕРИ ТА ДВП
4    ВИБІР  ВИРОБУ ТА МАТЕРІАЛІВ
5    РОЗМІЧАННЯ  ДЕТАЛЕЙ НА ЗАГОТОВЦІ
6    ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ РІЗАННЯМ
7-8    ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ФАНЕРИ ТА ДВП НОЖІВКОЮ    
9-10    ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ФАНЕРИ ТА ДВП ЛОБЗИКОМ    
11-12    ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ФАНЕРИ ТА ДВП ОБПИЛЮВАННЯМ
13    ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ФАНЕРИ ТА ДВП СВЕРДЛІННЯМ
14    ТЕХНОЛОГІЇ З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ІЗ ФАНЕРИ ТА ДВП
15-16    ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ВИРОБІВ З ФАНЕРИ ТА ДВП ДО ОЗДОБЛЕННЯ
17    ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ФАНЕРИ ТА ДВП
18    ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРОФЕСІЯМИ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
19    ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ПОБУТОВИМИ ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ
20    ЕЛЕМЕНТИ ГРАМОТИ СПОЖИВАЧА
21    КУЛЬТУРА СПОЖИВАННЯ ЇЖІ
22    ЕТИКЕТ ЗА СТОЛОМ
23    ПОБУТОВІ ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ
24    ДЕТАЛЬ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, СПОСОБИ  ОТРИМАННЯ
25-26    ОСНОВИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ, ПРАКТИЧНИХ РОБІТ, ВПРАВ

Л-П.Р. №5.1: “ОРГА-НІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ”
Л-П. Р. №5.2: “ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ФАНЕРИ І ДВП ЗА ЗОВНІШНІМИ ОЗНАКАМИ”
Л-П. Р. №5.3: “ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФАНЕРИ ТА ДВП”
П.Р. №5.4: “ВИБІР ВИРОБУ ТА КМ”
П.Р. №5.5:  “РОЗМІЧАННЯ ДЕТА-ЛЕЙ НА ЗАГОТОВЦІ”;
Л-П.Р. №5.6: “ВИДИ ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ РІЗАННЯМ”
П.Р. №5.7:“ОБРОБКА ФАНЕРИ ТА ДВП НОЖІВКОЮ” (Урок 8)
П.Р. №5.8:“ОБРОБКА ФАНЕРИ ТА ДВП ЛОБЗИКОМ” (Урок 10)
П.Р. №5.9:“ОБРОБКА ФАНЕРИ ТА ДВП ОБПИЛЮВАННЯМ” (Урок 12)
П.Р. №5.10: “ОБРОБКА ФАНЕРИ ТА ДВП СВЕРДЛІН-НЯМ”
П.Р. №5.11: “З’ЄДНАН-НЯ ДЕТАЛЕЙ З ДВП ТА ФАНЕРИ”
Вправа:  “ВИБІР ШЛІ-ФУВАЛЬНОГО ПАПЕ-РУ”
П.Р. №5.12: “ПІДГО-ТОВКА ВИРОБІВ ДО ОЗДОБЛЕННЯ” (Урок 16)
Вправа “ЕСКІЗ ОЗДО-БЛЕННЯ (ОРНАМЕНТ)”
П.Р. №5.13: “ОЗДО-БЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ФАНЕРИ ТА ДВП”
ІНТЕРАКТИВНА КАЗКА ПРО ДУБ
Л-П. Р. №5.14: “Ви-значення характе-ристик електропри-ладів”
Л-П. Р. №5.15: “Ви-значення терміну придатності проду-ктів харчування”
ВПРАВА “НА СЕРВІ-РУВАННЯ СТОЛУ”
С.Р. №3 Доповідь на тему: “ТРАДИЦІЇ СПОЖИВАННЯ ЇЖІ РІЗНИХ НАРОДІВ”
Л-П.Р. №5.16: “ВИБІР ПОБУТОВИХ ЗНА-РЯДЬ ПРАЦІ”
Л-П.Р. №5.17: “ВИ-ЗНАЧЕННЯ ВИДУ ДЕ-ТАЛЕЙ”
Л-П.Р. №5.18: “МІНІ-МАРКЕТИНГОВЕ ДО-СЛІДЖЕННЯ”(Урок 25)
Л-П.Р. №5.19: “ДИЗА-ЙН ВИРОБУ: МЕТОД БІОФОРМ” (Урок 26)   

- Дане календарно-тематичне планування створено на основі держаної навчальної програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів за 2015 р. затвердженої МОН України, зі урахуванням змін 2015-2016 років та тен-денцій на початку реформування системи освіти;
- Форма організації змісту та ініціація змін запозичено від “Календарно-тематичного планування занять з трудового навчання для 5-7 класів” розробленого при Інституті післядипломної підготовки вчителів імені К.Д. Ушинського та Чернігівським націона-льним педагогічним університетом імені Т.Г. Шевченка, за заг. ред. Джеваги Г.В., Дідуха В.О., Носовець Н.М. - Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2013. - 43 с.;
- Загальні зміни в календарно-тематичному плануванні відносно базової програми полягають в перегляді та доповненні блочно-модульної структури організації навчального змісту, завдань та форм організації викладання для формування технічних, інформаційних, аналітичних та загально-технологічних компетентностей учнів спрямованих на активне практичне використання відповідно до сучасного суспільного завдання та потреб;
- Дане календарно-тематичне планування є першим інноваційним інтегральним продуктом комплексної авторської організаційно-методичної селективної науково-дослі-дницької розробки, що включає: апробаційне інноваційне календарно-тематичне пла-нування, робочу записну книгу для 5-класу (концепція WorkingNoteBook) для інтер-активного опанування знань та умінь, авторський скрипт v1.1 ТСОНДУ-2016©**, інформаційно-комунікаційні засоби навчання (тематичні гіпер-презентації; інформаційна платформа http://technospace.at.ua; динамічно-програмовані 3D-CAD моделі; та ін.);
- В календарно-тематичному плануванні:
     ⃝    змінено назви деяких тем, для оптимізації розуміння і систематизації знань та умінь учнями, лаконічності викладення;
     ⃝    змінено послідовність вивчення деяких тем, для упорядкування змісту навчання та практичного освоєння умінь;
     ⃝    рекомбіновано чи модернізовано зміст навчального матеріалу (виділено підкресленням);
     ⃝    доповнено новим мікро-модулем чи абсолютно перероблено зміст навчального матеріалу (виділено напівжирним підкресленням);
     ⃝    систематизовано послідовність практичних робіт;
     ⃝    доповнено характеристику навчальних досягнень учня (виділено підкресленням з курсивом і напівжирним підкресленням з курсивом) для загального формування техні-чних, інформаційних, аналітичних та загально-технологічних компетентностей;
     ⃝    визначено конкретний дидактичний матеріал для формування знань; обладнання та матеріали для формування умінь в процесі практичних робіт;
     ⃝    визначено та розроблено послідовність та опорний зміст домашніх завдань;
     ⃝    для добору балів по кожному з розділів введено нетипові самостійні роботи;
     ⃝    для дотримання систематичності оцінювання навчання і апробації ТСОНДУ-2016©* введено нагадування про тематичне оцінювання та калькуляцію успішності;

Категория: Календарно-тематичні плани | Просмотров: 350 | Добавил: SS-18 | Теги: інновація, 2 ГОДИНИ, хлопці, 5 клас, Фанера, ДВП, КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН, БАЗОВИЙ БЛОК, 2016, Блок1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
1